E-diensten

De E-diensten van GOV.FACTORY zijn vervaardigd op basis van ervaringen behaald tijdens feitelijke opdrachten en opgesteld om te worden aangeboden aan gemeenten en Overheidsinstanties.


GOV.KRD: Met de GOV.KRD tilt u uw organisatiegeheugen naar ’the next level’. Op een gestandaardiseerde wijze worden alle systemen aangesloten op uw centrale archief / zaaksysteem waardoor u grip krijgt op uw informatievoorziening. Zo transisteert u uw organisatie op een gecontroleerde wijze naar Common Ground.
                     Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.KRD te kunnen downloaden

GOV.KRW: Met de GOV.KRW krijgt u holistisch grip op uw werkprocessen waardoor u efficiëntie en compliancy kunt borgen en verbeteren. Dit doen we door de werkprocessen multi-disciplinair onder handen te nemen met aandacht voor onderwerpen zoals welke processen zijn er welke medewerkers zijn erbij betrokken en hoeveel risico brengen bepaalde processen met zich mee.
                    Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.KRW te kunnen downloaden


GOV.DML: Met GOV.DML, DataMigratieLegacy, wordt op een nuttige methode binnen de gemeente in samenwerking met een Zoek&Vind&RMA applicatie oplossingen geboden om de content (metadata, documenten, zaakgegevens, bestanden etc) van uit-te-faseren gegevensverzamelingen (DMS, netwerkschijven etc) beschikbaar en vindbaar te houden. Daarnaast worden oplossingen geboden om tot een goede datamigratie te komen bij in gebruik name van een nieuw zaaksysteem.
                       Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.DML te kunnen downloaden


GOV.FBS: De GOV.FBS ‘Quickscan’ is een wezenlijke stap en aanpak om het inrichten van Functioneel Beheer
binnen de gemeente aan te scherpen. Doel: werken naar meer efficiëntie, effectiviteit en kostenbesparingen.
                       Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.FBS te kunnen downloaden


GOV.CCI: Met GOV.CCI, Co-Creatie Implementatie, wordt op een snelle en pragmatische manier samenwerking binnen de gemeente en met externe regionale overheden mogelijk gemaakt. Dit gebeurt via de implementatie van de moderne document share en document managementsysteem oplossingen.
                      Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.GCI te kunnen downloaden

GOV.CSE: GOVCSE is een e-dienstverlening speciaal voor gemeenten ontworpen om aan de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) normen te voldoen. De software maakt de werkprocessen op een efficiënte en effectieve manier overzichtelijk, op jaarbasis, als tussenrapportage en voor de audit – afgenomen door een onafhankelijke externe instantie. 

                      Klik op de illustratie om het factsheet van GOV.CSE te kunnen downloaden