CONSULTANTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

De GOV.FACTORY i-consultants kunnen van onschatbare waarde voor u zijn, d.m.v. de opdrachten die zij hebben vervuld en nog altijd uitvoeren bij gemeenten en de Rijksoverheid. Zij geven u hun kostbaarste bezit; hun tijd, kennis, kunde en ervaring.

Op deze pagina kunt u kort kennismaken via hun persoonlijke LinkedIn pagina. Bovendien bieden wij u hun specifieke taakveld, zijnde: Informatiemanagement, Informatieveiligheid of Informatiebeheer.

Wilt u nog meer weten over onze i-consultants, stuurt u dan een e-mail naar info@govfactory.nl