Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie teksten, afbeeldingen, logo’s foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij GOV.FACTORY en/of haar licentiegevers.

Het verveelvoudigen en (deels) openbaar maken van de inhoud van de website van GOV.FACTORY in welke vorm en welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOV.FACTORY niet toegestaan.