Architecturen

GOV.FACTORY werkt volgens de GEMMA en de NORA Architecturen.

GEMMA’ staat voor de ‘GEMeentelijke Model Architectuur‘: de referentiearchitectuur voor Nederlandse
gemeenten. GEMMA bestaat uit een samenhangende verzameling architectuurproducten en bouwt verder op internationale standaarden en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).

Raadpleeg de online pagina’s van de GEMMA en de NORA Architectuur:
Gegevens- en berichtenarchitectuur – GEMMA Online
Architectuurprincipes – NORA Online