Werkmethode

Onze kennis en kunde
Het heldere inzicht van de i-consultants zit diepgeworteld door persoonlijke ondervindingen, opgedaan tijdens ieders intensieve loopbaan en freelance consultancy bij gemeenten en overheid. Onze i-consultants zijn volledig ingevoerd in de GEMMA en de NORA Architectuur

De GOV.FACTORY i-consultants zijn gespecialiseerd op het gebied van het Sociaal domein van de Gemeenten en zich bekwamen in: informatiemanagement, informatieveiligheid en informatiebeheer.

Hierdoor is er volledig begrip voor de nuances van complexe kwesties bij de gemeenten en Overheid. Dit leidt tot een resultaatgericht plan van aanpak en kan snel tot actie worden overgegaan: plan, build & run.