Visie & Missie

Visie
GOVFACTORY is een vakkundig adviesbureau dat Gemeenten en Overheid innovatieve en creatieve oplossingen biedt voor resultaatgerichte programma’s en e-diensten. GOVFACTORY opdrachten in een helder en tastbaar plan van aanpak voor zowel producten als diensten.

GOVFACTORY gelooft niet in de resultaten van een onderzoek of een audit alleen. De bevindingen, hoe hard deze ook zijn, moeten effectief worden vertaald in een vernieuwend advies. Dit advies moet functioneel, economisch realiseerbaar en maatschappelijk verantwoord zijn. Een hele uitdaging, die de GOVFACTORY consultants en interim managers met volledige overgave aanpakken – van concept tot en met executie.

GOVFACTORY levert met haar geroutineerde i-consultants doelmatige oplossingen, die resulteren in structurele veranderingen en innovaties bij Overheid en gemeentelijke organisaties. De snel veranderende wereld vereist vernieuwingen, meer efficiëntie in de communicatie en informatie management (ICT) van producten en diensten. GOVFACTORY wil hierin een centrale rol spelen.

Missie
Onze missie is de gemeentelijke overheid, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende consultancy en e-dienstverlening te leveren tegen een marktconforme en toch scherpe prijs.

Bij GOVFACTORY werken de consultants en interim managers volgens de drietal kerndisciplines die garant staan voor een succesvol resultaat: