Disclaimer E-mail

Informatie verzonden met E-mail berichten door GOV.FACTORY is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming;
(a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en
(b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht en alle kopie├źn daarvan onmiddellijk te vernietigen.

GOV.FACTORY staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.