Disclaimer website

De informatie op de website van GOV.FACTORYwordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

GOV.FACTORY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van GOV.FACTORY bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door GOV.FACTORY worden beheerd. De verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen ter informatie en geven een samenwerkingsverband aan tussen de partijen en bedrijven met GOV.FACTORY.

GOV.FACTORY geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.