IMG

Indo-Maluku Gemeenten

Wat opvalt is dat er een groot aantal Indo’s en Molukkers in dienst zijn van gemeenten en de Rijksoverheid. Zij werken in de ICT-sector als i-adviseur. Velen zijn hoog opgeleid of zijn autodidact. Voortgekomen uit motivatie en een natuurlijke interesse om te leren, is hun expertise ontwikkeld.

Business Partner Koos Lefeber van GOV.FACTORY is in 2017 gestart deze groep gemeenteambtenaren speciale aandacht te geven. Deze community gaf hij de naam IMG ofwel Indo-Maluku Gemeenten.
Via hun afkomst (binding) is het eenvoudig om nader tot elkaar te komen. Denk aan de Indische, Molukse keuken, taal, herkomst, achtergrond – (groot)ouders waren veelal KNIL militairen en hun buitengewoon gedegen werkethiek.

GOV.FACTORY heeft in 2021 de heer Paul Keyner aangesteld als voorzitter van de IMG-groep. Paul was hiervoor Unit Hoofd DIV van de Gemeente Capelle aan den IJssel.

Op dit moment zijn er 14 consultants van Indisch of Molukse komaf.

Wilt u zich aansluiten bij de IMG-community ? Dat kan alleen via één van de IMG-ers. Voor het voorstellen van nieuwe leden hanteren we een voorstel procedure, die een vertrouwelijk karakter heeft en het volgende inhoudt:

  • Een kandidaat lid wordt door een IMG-er voorgesteld aan de IMG-voorzitter, middels een kernachtige beschrijving van de kandidaat en zijn/haar werk,
  • De IMG-voorzitter bespreekt het voorstel en stelt het GOV.FACTORY MT al dan niet voor om het kandidaat lid voor te dragen aan de IMG-ers.
  • IMG-ers hebben de mogelijkheid binnen veertien dagen eventuele bezwaren bij de voorzitter kenbaar te maken.
  • Als de IMG-kandidaat aangeeft zich bij de IMG groep te willen aansluiten wordt zij of hij op de eerstvolgende reguliere bijeenkomst geïnstalleerd door o.m. het overhandigen van de IMG speld.
  • Van belang is dat de betrokken clubleden bij deze procedure de grootse zorgvuldigheid in acht nemen en zich bewust zijn van het strikt vertrouwelijke karakter van het werven van nieuwe leden.