Burgergericht Werken
GOVFACTORY GOVFACTORY is de trendsettend consultancy en programma community van IBC Network, met een leidende postitie in de markt van de Gemeenten en Overheid.

De doelstelling van GOVFACTORY is het optimaal bedienen van de Gemeenten en Overheid in het bijzonder door het aanbieden van hoogwaardige en onderscheidende, resultaatgerichte programma's en services inzake Burgergericht Werken. Kortom, e-diensten en toegespitste consultancy.
 
De samenhang
GOVFACTORY Burgergericht Werken is de samenhang tussen gegevens, dossiers, processen en applicaties, waarbij de burger of bedrijf centraal staat in het gemeente- en overheidsproces.

Van vitaal belang hierbij is het zorgdragen en optimaliseren van goede communicatie en bedrijfsmatig opereren tussen diverse gemeente- en overheidsbehandelaars, zoals Publiekzaken, Vergunning & Handhaving, Wonen en Samenleving, Jeugdzorg en Maarschappelijke Ondersteuning.
 
LinkedIn Burgergericht Werken
GOVFACTORY heeft op LinkedIn de groep Burgergericht Werken gecreëerd met als doel actuele thema's te behandelen met professionele mensen, werkzaam bij en voor Gemeenten en deze bij elkaar te brengen. Meldt u aan:
IBC Network GOVFACTORY © 2014 | Designed by  Triple One Design
counter for govfactory