Visie
GOV.FACTORY is een vakkundig bureau dat Gemeenten en Overheid innovatieve en creatieve oplossingen biedt voor resultaatgerichte programma’s en e-diensten. GOV.FACTORY opdrachten in een helder en tastbaar plan van aanpak voor zowel producten als diensten.

GOV.FACTORY gelooft niet in de resultaten van een onderzoek of een audit alleen. De bevindingen, hoe hard deze ook zijn, moeten effectief worden vertaald in een vernieuwend advies. Dit advies moet functioneel, economisch realiseerbaar en maatschappelijk verantwoord zijn. Een hele uitdaging, die de GOV.FACTORY consultants en interim managers met volledige overgave aanpakken – van concept tot en met executie.

GOV.FACTORY levert met haar geroutineerde consultants doelmatige oplossingen, die resulteren in structurele veranderingen en innovaties bij Overheid en gemeentelijke organisaties. De snel veranderende wereld vereist vernieuwingen, meer efficiëntie in de communicatie en informatie management (ICT) van producten en diensten. GOV.FACTORY wil hierin een centrale rol spelen.

Missie
Onze missie is de gemeentelijke overheid, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende consultancy en e-dienstverlening te leveren tegen een marktconforme en toch scherpe prijs.

Bij GOV.FACTORY werken de consultants en interim managers volgens een drietal kerndisciplines die garant staan voor een succesvol resultaat:

  • Incrementeel Verbeteren
  • Veranderen vanuit Inhoud, Proces en Relatie
  • SPOT raamwerk voor dienstverlening

Het inzicht in de vakgebieden van de consultants zit diepgeworteld. Hierdoor is er volledig begrip voor de nuances van complexe kwesties bij de gemeenten en Overheid. In de GOV.FACTORY maken wij optimaal gebruik van ons omvangrijke en nog altijd groeiend professioneel relatienetwerk en onze jarenlange ervaring in het adviseren van gemeenten en Overheid. Dit leidt tot een resultaatgericht plan van aanpak en kan snel tot actie worden overgegaan: plan, build, run.