Over GOV

Burgergericht Werken
GOV.FACTORY is de trendsettend consultancy en programma community van IBC Network, met een leidende positie in de markt van de gemeenten en Overheid.

De doelstelling van GOV.FACTORY is het optimaal bedienen van de gemeenten en Overheid in het bijzonder door het aanbieden van hoogwaardige en onderscheidende, resultaatgerichte programma’s en services inzake Burgergericht Werken. Kortom, e-diensten en toegespitste consultancy.

De samenhang
Burgergericht Werken is de samenhang tussen gegevens, dossiers, processen en applicaties, waarbij de burger of bedrijf centraal staat in het gemeente- en overheidsproces.

Van vitaal belang hierbij is het zorgdragen en optimaliseren van goede communicatie en bedrijfsmatig opereren tussen diverse gemeente- en overheidsbehandelaars, zoals Publiekzaken, Vergunning & Handhaving, Wonen en Samenleving, Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning.