Informatieveiligheid

Wat: is het proces dat ervoor zorgt dat er adequaat wordt omgaan met de gegevens van burgers en
bedrijven binnen de gemeentelijk organisatieEen betrouwbare en veilige informatievoorziening is
essentieel voor gemeenten. Dit dient te voldoen aan Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO)
en de normkaders zoals verwoord in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
zelfevaluatie waaronder DigiD en Suwinet en ook te voldoen aan de normen van de Algemene
Verordening Gegevenbescherming (AVG). Er dient jaarlijks een verantwoording aan de Raad worden
afgelegd.
Hoe: GOV.Recruitment, GOV.ENSIA as a services, GOV.CISO as a services en GOV.BIO