Informatiebeheer

Wat: is het proces dat zorg draagt dat alle overheidsinformatie en het bewaren ervan op
een duurzaam toegankelijke manier plaatsvindt inclusief het archiefbeheer. Dit ongeacht
hoe lang we die informatie bewaren en ongeacht de fase van het gemeentelijke werkproces
dat in beschouwing wordt genomen. Dit dient te voldoen aan de archiefwet en de
normenkaders van de jaarlijkse KPI rapportage ter verantwoording aan de Raad.
Hoe: GOV.Recruitment, GOV.KRD, GOV.KRW GOV.DML en GOV.KIDOScan