Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten
en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op
de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij IBCnetwork bv en/of haar licentiegevers.
Het verveelvoudigen en (deels) openbaar maken van de inhoud van de website van GOV.FACTORY, handelsmerk
van IBCnetwork bv in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
IBCnetwork bv niet toegestaan.